Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

Flyttemeddelse

A. Generelt  

Tak fordi du melder flytning. Der kan så afregnes korrekt og regninger m.v. sendes til den rigtige adresse.
Indtil flytning er meddelt og registreret, er det den hidtidige forbruger, der hæfter for alle betalinger.
Vi bruger ordet ”Installationsadresse” om den adresse, der forsynes med vand.
Vi bruger ordet ”Postadresse” om den adresse, hvortil vi sender post (regninger, indkaldelse til generalforsamling mm.) Da vi har mange sommerhuse i vort forsyningsområde, vil det oftest være sådan, at postadressen er forskellig fra inatallationsadressen. Postadressen er typisk forbrugerens helårsadresse.

B. Ny Postadresse:

Når kun postadressen ændres, har vi alene brug for følgende oplysninger.

 1. Installationsadresse.
 2. Navn på forbruger.
 3. Gammel postadresse.
 4. Ny postadresse.
 5. Telefonnummer (så vi kan ringe, hvis vi er i tvivl om noget).

Meddelelse om ny helårsadresse sendes med post eller mailes til Regnskabskontor Nord.
Du finder adresse mm. på Regnskabskontoret under menuen Kontaktoplysninger på forsiden.
Her kan du også se telefonnummer - hvis du har spørgsmål.

C. Ny forbruger

Vi har brug for følgende oplysninger:

 1. Installationsadresse.
 2. Navn og postadresse på hidtidig forbruger.
 3. Navn og postadresse på ny forbruger.
 4. Dato for overdragelse.
 5. Målerstand. Vandmåleren skal aflæses.
 6. Bankoplysninger på hidtidig forbruger (reg. nr. og kontonummer). Se nærmere under slutopgørelse.
 7. Telefonnummer (så vi kan ringe, hvis vi er i tvivl om noget).

Meddelelse om ny forbruger sendes med post eller mailes til Regnskabskontor Nord.
Du finder adresse mm. på Regnskabskontoret under menuen Kontaktoplysninger på forsiden.
Her kan du også se telefonnummer - hvis du har spørgsmål.

Slutopgørelse til hidtidig forbruger.
Når vandværket har modtaget meddelelse om ny forbruger, fremsender vi slutopgørelse.
Vi sender opkrævning, hvis du skylder penge. Hvis du har penge til gode, overfører vi beløbet til den oplyste konto. Beløb under 25 kr. udbetales/opkræves dog ikke.

A´contoopkrævning til ny forbruger.
Vandværket udsender a`contoopkrævning til ny forbruger på grundlag af hidtidigt forbrug.
Hvis den hidtidige forbruger er i restance, gælder særlige regler.

D. Medlem af vandværket og gebyr.

Når alt er afregnet, udtræder den hidtidige forbruger som medlem af vandværket, og ny forbruger indtræder som medlem. Vedtægter kan ses under menupunktet Vedtægter på forsiden.
Der opkræves gebyr i forbindelse med flytninger som anført i takstbladet. Se menupunktet Takster.

9. marts 2015. FK

Udskriv