Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

Forsyningsområde. Zoneinddeling, forsyningspligt og tilslutningsbidrag.

Vandværkets forsyningsområde og zoneinddeling kan ses på nedenstående link til Syddjurs Kommunes kort over vandforsyningsområder.

https://www.syddjurs.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/vand/vandforsyning/vandvaerker-i-syddjurs-kommune

Du kan på kortet zoome ind på Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning. Kortet udarbejdes og ajourføres løbende af Syddjurs Kommune i samarbejde med vandværket.

Zoneinddeling:

Zone 1. Omfatter det på kortet viste område samt ejendommen på Røndevej 25.
Zone 2. Omfatter det på kortet viste område samt ejendommene på Tinghøjvej 2, Godthåbsvej 8 og Godthåbsvej 11.
Zone 3. Omfatter vandværkets øvrige forsyningsområde.

Forsyningspligt:

Vandværket har forsyningspligt i zone 1 og 2.
Vandværket har ikke forsyningspligt i zone 3.

Tilslutningsbidrag:

Tilslutningsbidrag i zone 1 og i zone 2 fremgår af takstbladet.

Ved eventuel tilslutning af forbrugere i zone 3, fastsættes tilslutningsbidraget efter aftale mellem pågældende forbruger og vandværket. Tilslutningsbidraget skal godkendes af kommunen.

Per Winther-Rasmussen 8. marts 2018

Udskriv