Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

Ledningsnet

Grundet et lovkrav om digital ledningsregistrering så har Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning konverteret de eksisterende ledningsdata til et system i LER, som er en fælles base med alle nedgravede ledningsoplysninger som graveentreprenører i fremtiden skal søge oplysninger i inden der igangsættes gravearbejde.
Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning har valgt et system fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll som hedder Rambøll Web, som nu ligger på hjemmesiden hlvandgis.vandnet.dk
Det er nu muligt for alle forbrugere at gå ind på hjemmesiden
Når du er kommet ind på hjemmesiden så skriv din adresse i søgefeltet, tryk på ikonet lagkontrol til højre for adressesøgefeltet. Sæt herefter V ved matrikel og tryk på Forvalter. Du kan nu se ledningssystemet samt din målebrønds placering på din grund.
Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem den fysiske brønds placering og den viste tegning så giv venligst besked til bestyrelsen.

Ansvar for ledningsnettet
Anlæg indenfor forbrugerens skel er forbrugerens ansvar, uden for skel er det vandværkets ansvar.
Vandmåleren i brønden er altid vandværkets ansvar. Ved frostsprængning af vandmåleren grundet manglende aflukning af målerbrøndslåg, er forbrugeren dog ansvarlig og erstatningspligtig. Det er kun vandværkets autoriserede VVS-firma der må udskifte måleruret.
Forbrugeren skal udover stikledning på grunden, også vedligeholde ventiler og rørledninger i målerbrønden.
Ved henvendelse fra forbruger om problemer med vandinstallationer kører vandværket ud og besigtiger installationerne. Her gøres ejer opmærksom på ansvaret, såfremt der er en skade inden for forbrugerens ejendom.
Medmindre forbrugeren selv ønsker at få skaden udbedret af et autoriseret VVS-firma, kontakter vandværket VVS-firmaet Hjelm og Henriksen, som normalt udfører reparationsarbejder for vandværket.
Efter skaden er repareret, fremsender Hjelm og Henriksen faktura direkte til forbrugerens email-adresse.

Udskriv